Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Börja rusta upp Västerdalsbanan

Representanter för samtliga partier i Malung-Sälens kommun vänder sig nu direkt till Trafikverkets generaldirektör med uppmaningen att snarast inleda arbetet med att rusta upp Västerdalsbanan.

Uttalandet som representanter för samtliga partier i Malung-Sälens kommun ställer sig bakom lyder som följer:

"Trafikverkets styrelse tog den 18 februari 2014 beslut om att Trafikverket ska upphöra med underhåll på sträckan Rågsveden-Malungsfors på Västerdalsbanan. Enligt beslutet ska underhållet upphöra från och med december 2014.

Kurt Podgorski och Per-Anders Westhed har i ett tidigare brev berättat att Fiskarhedens Trävaru AB har ett behov och önskan att flytta över transporterna av gods från lastbil till järnväg.

I ert svar på brevet skriver ni bland annat: ”Skulle det dock i en framtid konkretiseras transportupplägg av en tillräcklig volym på sträckorna Rågsveden-Malung, Malung-Malungsfors samt Lomsmyren-Vika kan dock Trafikverket besluta om att återuppta underhållet av banorna. Jag vill därför betona att dagens beslut inte innebär någon nedläggning av bandelarna.”

Ni har fått information om att Fiskarheden Trävaru AB och RushRail AB i ett Letter of Intent kommit överens om att gemensamt transportera cirka 250 000 kubikmeter sågade trävaror årligen från Malungsfors till exempelvis Orrskärs hamn och Gävle hamn. Transporterna ska påbörjas så snart som möjligt men bör komma igång senast den 31 december 2014. Parterna är också överens om att upprätta ett långsiktigt transportavtal.

RushRail vände sig därefter till Trafikverket med en ansökan om tåglägen för Borlänge-Malung-Malungsfors. Trafikverket valde dock att inte bevilja ansökan ”då sträckan väster om Rågsveden inte trafikeras”. Tf Nationell Samordnare hos Trafikverket, skriver till RushRail följande: ”På sträckan väster om Rågsveden till Malungsfors har underhållet upphört varför särskilda förutsättningar gäller för trafikering.”

Vi, som representerar samtliga partier i Malung-Sälens kommun, förväntar oss att ni står fast vid ert ord och att arbetet snarast inleds med att upprusta de aktuella sträckorna på Västerdalsbanan så att Fiskarheden får förutsättningar att transportera sågade trävaror på järnväg. Vi önskar också träffa er för en vidare konstruktiv diskussion i frågan." 

Läs uttalandet härPDF

Brev från Kurt Podgorski och Per Anders Westhed till Trafikverket i april 2014PDF

Brev till Trafikverkets generaldirektör och styrelse inför styrelsemötet den 18 februariPDF

Generaldirektörens svar på brevetPDF

Västerdalsbanan diskuterades även i riksdagen den 13 maj. Infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd lovade då ett omtag när det gäller godstrafiken på Västerdalsbanan när avtalet mellan Fiskarheden och Rush Rail debatterades i riksdagen. Läs artikel i DT.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad 2014-05-14 av