Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Bredbandsstrategi för kommunen

Politikerna tar inom kort ställning till ett förslag till en bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun. Enligt förslaget ska minst 90 procent av kommunens invånare och företag senast år 2020 ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög dubbelriktad överföringshastighet om minst 100 Mbit/sek.

Den 2 december ska kommunstyrelsen (KS) ta ställning till ett förslag om en bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun. Om KS ställer sig bakom förslaget kan kommunfullmäktige komma att fastställa strategin vid sitt möte den 15 december.

Enligt förslaget ska Malung-Sälens kommun eftersträva följande mål i sin bredbandsutbyggnad:

  • Bredbandsutbyggnaden ska, i ett långt tidsperspektiv, vara samhällsekonomiskt lönsam och bidra till ökad tillgänglighet, kunskapsnivå och produktivitet bland invånare och företag samt bidra till att stärka kommunens attraktivitet.
  • Kommunens samtliga verksamheter ska senast år 2020 vara anslutna till en IT infrastruktur som tillgodoser respektive förvaltnings behov.
  • År 2020 ska minst 90 procent av kommunens invånare och företag ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög dubbelriktad överföringshastighet om minst 100 Mbit/sek. Resterande 10 procent ska ha tillgång till en bredbandsinfrastruktur som medger en överföringshastighet om minst 30 Mbit/sek.

Kommunen har även beslutat att avsätta två miljoner kronor per år mellan år 2015 och 2020 för att som medfinansiär tillgodose hushållens, kommunens och företagens behov av IT-infrastruktur med kapacitet om minst 100 Mbit/sek.

Läs förslaget till bredbandsstrategi härPDF

Sidan uppdaterad 2016-04-21 av