Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Dags att nominera till kommunens idrottspris

För att premiera en idrottslig prestation har Malung-Sälens kommun inrättat ett årligt idrottspris. Nu är det dags att nominera pristagare.

Kommunens idrottspris delas ut sedan 2010

Dags att nominera pristagare till kommunens Malung-Sälens kommuns Idrottspris.

För att premiera en idrottslig prestation har Malung-Sälens kommun inrättat ett årligt idrottspris som kan belöna till exempel ett genomförande av ett lyckat idrottsevenemang, en inspirerande ungdomsledare, en organisation eller en idrottslig prestation.

Prissumman uppgår till 10.000 kronor att fördelas på en eller två vinnare. Årets pris avser idrottsåret 2015.

Förslag på pristagare, med motivering, skickas till:

  • Malung-Sälens kommun
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Box 14, 782 21 Malung

Eller med e-post: kultur@malung-salen.se

Förslaget ska vara kommunen tillhanda senast fredagen den 26 februari 2016.

Förra året utdelades idrottspriset till Marica Renheim för hennes insatser inom snöskotercross och till Tommy Matsson ledare inom Lima Skyttegille (bilden).

Läs mer om tidigare pristagare.

Sidan uppdaterad 2016-02-12 av