Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Dags söka verksamhets- och föreningsbidrag

Nu är det tid att söka kommunens verksamhetsbidrag till kulturföreningar och studieförbund. Det är även dags att söka föreningsbidrag.

Verksamhetsstöd och föreningsbidrag

Bidragen är ekonomiska verksamhetsstöd till kultur- och hembygdsföreningar samt studieförbund verksamma i Malung-Sälens kommun.

Bidraget ska stötta verksamheter på årsbasis och söks senast den 31 oktober varje år. Bidraget fördelas av Kultur- och fritidsnämnden i februari månad nästkommande år.

Information och ansökningsblankett kan hämtas här, eller kontakta förvaltningschef Anette Åhlenius, telefon 0280-183 01

Det är även tid att söka Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämndens bidrag kan sökas för vissa samlingslokaler och anläggningar, som verksamhetsbidrag samt medlemsbidrag till pensionärsföreningar.

Sökande föreningar ska vara verksamma inom Malung-Sälens kommun.

Bidraget ska stötta föreningars verksamheter på årsbasis och söks senast den 31 oktober varje år.

Bidraget fördelas av Kultur- och fritidsnämnden i februari månad nästkommande år.

För mer information och ansökningsblankett se här

Sidan uppdaterad 2017-10-30 av