Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Demokratidag för ungdomar

Under torsdagen genomfördes en demokratidag för ungdomar för att öka de ungas inflytande, delaktighet och engagemang.

Torsdagen den 4 december genomfördes för första gången en demokratidag för ungdomar i Malung-Sälens kommun.

- Vi ville skapa ett forum där ungdomar kan göra sina röster hörda och bidra till kommunens utveckling, säger Christin Löfstrand, ordförande i Ungdoms- och demokratiberedningen.

Demokratidagen ägde rum på Orrskogen i Malung och politiker och tjänstemän träffade ett 50-tal skolungdomar i åldern 12-18 år. De var representanter för kommunens ungdomar och hade utsetts av sina respektive klasser i grundskolan och gymnasiet.

- Vi behöver arbeta mer med att öka ungas inflytande, delaktighet och engagemang. Det var en uppskattad och givande dag som förhoppningsvis kan bli årligt återkommande, säger Christin Löfstrand.

Under dagen fokuserade diskussionerna på ett antal i förväg bestämda ämnen som diskuterats i klasserna. Det rörde frågor som ungdomars syn på skola, fritid, samhällsplanering, trafik men även bilden av Malung-Sälens kommun.

Under dagen satt deltagarna i mindre grupper, i så kallade dialogcaféer, där alla, under ledning av en samtalsledare kom till tals och ventilerade olika frågeställningar:

 • Vilka fritidsaktiviteter uppskattar du att det finns i Malung-Sälens kommun?
 • Vilka fritidsaktiviteter saknar du?
 • Hur vill du att det ska vara i dagens och framtidens Malung-Sälen för att det ska vara bra att bo här?
 • Vad har du för funderingar kring trafiksituationen, cykel- och gångbanor, kollektivtrafik och biltrafik i kommunen?
 • Vad skulle du vilja fixa, ta bort och förbättra i Malung-Sälens kommun

En första sammanställning av diskussionerna visar att deltagarna bland annat hade synpunkter på följande: 

 • Gång- och cykelbana på västsidan och i Yttermalung.
 • Fler busslinjer och tätare avgångar. Billigare busskort.
 • Läxhjälp och korridorvakter i skolan. Bättre skolgård i Ungärde.
 • Fredagsöppet på ungdomsgården i Lima, utökade öppettider på Dölgården.
 • Saknar bio i Malung, dansskola i Sälen, ishockey och innebandy för tjejer. Önskar replokal med inspelningsmöjligheter.
 • Mer handel och mer att göra utanför skoltid.
 • Riksidrottsgymnasiet är bra. Borde skyltas mer om vad som finns i kommunen.

Det kom även fram önskemål om vad en ungdomsrådsföreningen skulle kunna arbeta med:

 • Replokal/studio för musik, utemiljön, kulturaktiviteter, mot fördomar och droger, skolfrågor och kollektivtrafik, föra ungdomars talan med politiker.
Sidan uppdaterad 2014-12-08 av