Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Detaljplan för terminal- och handelsområdet i Sälen

Ett förslag till detaljplan för terminal- och handelsområdet till den planerade flygplatsen i Sälen har nu tagits fram. Handelscentrumet beräknas bli lika stort som det i Årjäng (35 000 kvadratmeter) och locka cirka 1 600 000 besökare årligen.

Ingen kommunal utan en privat flygplats

Ett förslag till detaljplan för terminal- och handelsområdet till den planerade flygplatsen i Sälen har nu tagits fram. Planen gör det möjligt att uppför byggnader även för polis, tull, bilservice, biluthyrning, restauranger med mera.

En instans som yttrat sig under arbetet med detaljplanen är Mora kommun som skriver att man ”inser att en flygplats och ett handelsområde i  Sälenområdet är en möjlighet för näringslivet att få fler internationella besökare till området. Om näringslivet tar det långsiktiga kostnadsansvaret för driften av flygplatsen och handelsområdet är det positivt, för Norra Dalarna, hela Dalarna och Sverige.”

Flygplatsen som planeras inte är en kommunal flygplats utan en privat flygplats, och driften av flygplatsen kommer att hanteras av det privata näringslivet.

Ambitionen med etableringen av en charterflygplats vid Rörbäcksnäs flygplats är att skapa goda förutsättningar för att utmana konkurrerande skiddestinationer, men också bibehålla den inhemska marknaden. Nya marknader väntas bli en viktig faktor för den fortsatta utvecklingen av Sälen-Trysil som en av norra Europas största skiddestinationer. Etableringen av charterflygplatsen är en avgörande komponent för detta. I flygplatsens upptagningsområde finns även Idre Fjäll som är Sveriges tredje största vinterdestination efter Sälen och Åre samt Engerdal på den norska sidan.

Det handelscentrum som planeras vid flygplatsen bedöms storleksmässigt motsvara gränshandelsetableringen i Töcksfors i Årjängs kommun (35 000 kvadratmeter). Töcksfors har idag cirka 1 600 000 besökare årligen, och handelsområdet som nu planeras i Sälen beräknas locka lika många besökare.

Lokal handel påverkas inte

Efter samrådet har en handelsutredning tagits fram som närmare granskat hur den befintliga handeln kan påverkas:

”Då handeln vid Scandinavian Mountains Airport AB främst riktar sig mot norska konsumenter är det också i Norge som de största konsekvenserna för befintlig handel kan väntas. Erfarenheter från andra gränshandelskommuner visar att handeln i övriga kommuner i närområdet i mycket liten utsträckning konkurrerar med gränshandeln. En etablering av gränshandel vid Scandinavian Mountains Airport bedöms därför inte medföra några nämnvärda negativa konsekvenser för befintlig handel i övriga kommuner i området.”

Av handelsutredningen framgår också att Malung-Sälens kommun hade över 750 000 registrerade övernattningar under 2014 på hotell, i stugbyar, på vandrarhem och campingplatser. Antalet övernattningar på kommersiella boenden uppgick under 2014 till 76 per invånare, vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet på cirka 5 kommersiella övernattningar per kommun. Kommunen har även betydligt fler fritidshus är riksgenomsnittet, 494 fritidshus per 1 000 invånare. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet som är 44 fritidshus per 1 000 invånare.

Utredningen slår även fast att ”i genomsnitt står turisterna för omkring tio procent av omsättningen i detaljhandeln. För Malung-Sälens del är det ingen tvekan om att turisterna bidrar med en avsevärd andel av omsättningen i kommunen, men samtidigt sker detta främst under en begränsad period av året”.

Detaljplanen behandlas vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen fastställs slutligen av kommunfullmäktige.

Ta del av detaljplanen och handelsplanenPDF

Sidan uppdaterad 2016-05-17 av