Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

En av landets bästa skolkommuner

År efter år har Malung-Sälens kommuns grundskola levererat, och nu bekräftar en ny undersökning att kommunen har en av landets främsta grundskolor.

Öppna jämförelser

I dag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten ”Öppna jämförelser – GrundskolaPDF” som ger en översiktlig bild av resultatet i grundskolan.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 är den tionde rapporten där SKL beskriver kunskapsresultat på framförallt kommun- och riksnivå, samt resultaten på en av Sveriges största elevenkäter som årligen besvaras av elever i årskurs 5 och årskurs 8. Årets rapport innehåller uppgifter från läsåret 2014/15.

I det sammanvägda resultatet för samtliga kommuner hamnar Malung-Sälens kommun på en elfte plats i landet. Av de kommuner som ligger på topp-20-listan har elva legat på ett stabilt grönt resultat de senaste åtta åren, däribland Malung-Sälens kommun.

I rapporten konstaterar SKL att ”Malung-Sälen visar stabila och bra resultat. Under fyra av de fem år som enkäten har genomförts har Malung-Sälen funnits bland de 20 bästa både i årskurs fem och årskurs åtta. Malung-Sälen är samtidigt en kommun som har bra kunskapsresultat över tid.”

- Barnen och ungdomarna i Malung-Sälens kommun är att gratulera. Att vara länets bästa skolkommun är fantastiskt glädjande. All personal inom skolan gör ett mycket gott arbete, och har all anledning att glädjas över resultaten. Det är särskilt viktigt och bra att skolorna i Malung-Sälen har varit bland de bästa i landet över flera år, säger kommunchef Rolf Davidsson.

De indikatorer som ingår i det sammanvägda resultatet är:

  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde.
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram.

Läs mer om SKL:s undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-04-25 av