Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Flytt av gymnasieskolan till Rosengrensfastigheten ska utredas

Det finns nu ett politiskt beslut på en fördjupad studie av vad det skulle innebära att flytta Malung-Sälens gymnasieskola och Lärcentrum till Rosengrensfastigheten.

Förutsättningslös studie

Utbildningschefen för VDUF, skolchefen samt förvaltningschefen för service- och teknik har av kommunstyrelsen (KS) fått i uppdrag att utreda vad en flytt av gymnasieskolan till Rosengrensfastigheten skulle innebära. En första avrapportering till KS ska göras vid nästkommande möte.

- Vi befinner oss fortfarande på planeringsstadiet men vill ändå förutsättningslöst titta närmare på ifall det är möjligt att flytta gymnasieskolan till Rosengrensfastigheten och se vad som behöver göras för att anpassa lokalerna och vad det i så fall skulle kosta, säger skolchef Torbjörn Martinsson.

Malung-Sälens gymnasium har i dag drygt 400 elever och ambitionen är att växa och på sikt öka till 500 elever. Lärcentrum, som i dag bedriver sin verksamhet i Resurscentrums lokaler, har sammanlagt 300 elever på årsbasis.

Det scenario man utgår ifrån är att om gymnasieskolan flyttar till Rosengrens skapas det utrymme för fler elever på Centralskolan, som idag har 280 grundskoleelever i årskurs 6-9. Tanken är att samla all grundskoleverksamhet och kompetens på ett ställe i södra kommundelen.

Centralskolan skulle då bli en F-9 skola med 620-650 elever. Lillmons skola med 160 elever och Blomsterbäcksskolan med 190 elever (båda är F-5 skolor) skulle i så fall komma att avvecklas. Det är dock värt att poängtera att några politiska beslut om att det blir så här inte är tagna. Först av allt behöver arbetsgruppen bestående av de tre cheferna, närmare undersöka om en flytt av gymnasieskolan är möjlig eller inte.

Sidan uppdaterad 2016-10-26 av