Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Försäljning av gymutrustning

Kommunen säljer nu genom anbud viss gymutrustning som finns på Skinnarbadet i Malung. Anbudet ska vara inlämnat senast den 15 juli.

Gymutrustning från Skinnarbadet i Malung

Viss gymutrustning på Skinnarbadet i Malung säljs i befintligt skick genom anbud.

Anbudet (inklusive moms) ska skickas till maria.persson@malung-salen.se  eller

  • Malung-Sälens kommun
  • Maria Persson, Fritidsenheten
  • Box 14
  • 782 21 Malung

och vara oss tillhanda senast den 15 juli.

I anbudet ska pris inklusive moms, anbudsgivarens namn, adress för fakturering samt kontaktuppgifter såsom telefonnummer och eller e-post anges.

Utrustningen säljs som ett parti och anbudsgivaren svarar för att utrustningen plockas ur lokalen mellan den 25 juli och den 29 juli.

Partiet innehåller bland annat skivstänger, fria vikter, träningsbänkar och ribbstol.

Vid frågor kontakta Maria Persson, telefon 0280-181 70 eller e-post: maria.persson@malung-salen.se

Här kan du ta del av en inventeringslista av utrustningenPDF

Sidan uppdaterad 2016-07-04 av