Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Fortsatt minskad arbetslöshet

Arbetslösheten i Malung-Sälens kommun var under februari 4,8 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter.

Låg arbetslöshet och friskast i länet

Under februari var 7,4 procent av arbetskraften i länet utan jobb, vilket är en minskning med 450 personer, eller 0,3 procentenheter på ett år. Arbetslösheten i länet är lägre än i landet som helhet visar statistik från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten i Malung-Sälens kommun var under februari 4,8 procent, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Endast Säters kommun har en lägre arbetslöshet (4,4 procent) i länet. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) ligger på 9,7 procent. Malung-Sälens kommun har även en låg andel arbetslösa i program med aktivitetsstöd.

Invånarna i kommunen är även friskast i länet visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2014 uppgick sjukfrånvaron till 5,1 procent jämfört med 6,7 procent för länsgenomsnittet. Även långtidssjukfrånvaron i Malung-Sälens kommun var den lägsta av alla kommunerna i Dalarna. 

Sidan uppdaterad 2015-03-16 av