Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Hängsbrons livslängd kan förlängas

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades möjligheten att förlänga livslängden för den sedan ett par år tillbaka avstängda hängbron över Västerdalsälven.

Kommunens service- och teknikförvaltning fick innan sommaren i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att reparera hängbron över Västerdalsälven i Malung.

Service- och teknikförvaltningen hade inför mötet lämnat förslag på ett antal åtgärder som beräknas uppgå till 450 000 kronor vilket skulle förlänga livslängden med fem år. Det handlar bland annat om att komplettera och byta ut stålplåtar, byta trasiga nitar samt reparera betongen där den är skadad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget. Frågan ska nu tas upp vid kommunstyrelsens vid nästa sammanträde den 3 februari för beslut.

Sidan uppdaterad 2015-01-27 av