Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Hans Unander vald till nytt kommunalråd

Vid gårdagens möte i kommunfullmäktige valdes Hans Unander (S) till ny ordförande i kommunstyrelsen och därmed också till nytt kommunalråd i Malung-Sälens kommun. Hans Unander tillträder vid månadsskiftet då Kurt Podgorski går i pension.

Kurt Podgorski (till höger) lämnar nu över ordförandeklubban till Hans Unander. Foto: Lars Bälter 

Målare och riksdagsman

Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte hade valberedningen endast ett förslag till ny ordförande i kommunstyrelsen vilket gjorde att valet av Hans Unander kunde ske med acklamation. Han är sedan valet 2014 ordinarie riksdagsledamot och sitter bland annat som ledamot i finansutskottet. Han har dock varit  såväl ersättare som ordinarie riksdagsledamot även tidigare mandatperioderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förutom den politiska karriären har han även arbetat som målare och varit avdelningsordförande för fackförbundet Kommunal i Dalarna.

Efter kommunfullmäktiges val valde Hans Unander att tacka för förtroendet. Han sa sig vara både glad, rörd och stolt över uppdraget. Han har haft många uppdrag tidigare men detta såg han som det finaste han har fått.

Innan han valde att tacka ja hade han funderat mycket då uppdraget innebär en stor utmaning. Kommunens ekonomi är bekymmersam men han valde att också lyfta fram den låga arbetslösheten, det goda näringslivsklimatet och den spännande utvecklingen som pågår i kommunen.

Hans Unander presenterade vid mötet inga konkreta förslag men sa sig vilja återkomma med sina tankar framöver på hur ekonomin kan förbättras. Han lyfte också fram det samförstånd som råder mellan partierna i kommunfullmäktige och vill även behålla detta framöver.

Vid kommunfullmäktigemötet tackade Kurt Podgorski för alla år som han tjänstgjort. Han började som ledamot i socialnämnden 1993. Från 2002, med undantag av perioden 2006-2008 då den politiska majoriteten såg annorlunda ut, har han varit kommunalråd. Podgorski underhöll ledamöterna med några anekdoter från sina år som kommunalråd och passade även på att tacka kommunfullmäktige för det goda samarbetet.

Det kommer att anordnas ett Öppet hus i samband med att Kurt Podgorski formellt avgår vid månadsskiftet. Mer detaljer om detta kommer vi att återkomma till.

Sidan uppdaterad 2017-03-14 av