Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Helena Steffansson Carlson blir ny ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag tagit beslut om att omorganisera ekonomienheten och anställa Helena Steffansson Carlson som ny ekonomichef.

Omorganisation av ekonomiavdelningen

Kommunens ekonomiavdelning är inne i ett generationsskifte där bland annat två ekonomer går i pension under våren. Avdelningen har en viktig uppgift för att säkerställa att den ekonomiska inriktningen följer fasta ramar och ger det stöd till förvaltningarna som krävs, och att den politiska ledningen får det beslutsunderlag som är nödvändigt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat att omorganisera enheten och valt att förstärka den med en ny ekonomichef.

Helena Steffansson Carlson, 44 år, är bosatt i Vansbro och tillträder ekonomichefstjänsten den 7 augusti. Hon arbetar i dag som revisor inom PWC och reviderar kommuner och landsting i Dalarna och Gävleborg. Hon har tidigare arbetat på ekonomiavdelningen under 5,5 år - fram till februari 2011 - och har god förankring bland medarbetarna.

- Det är ett spännande och intressant uppdrag. Det som fick mig att tacka ja är utmaningen att få ordning på strukturer och få ekonomin i balans. Egentligen gillar jag inte uttrycket ”ekonomi i balans”. Det handlar om att få en sund ekonomi så att man klarar svängningar över tid och anpassar sig efter de medel som kommer in, säger Helena Steffansson Carlson.

Går det att få ordning på kommunens ekonomi?

- Det måste gå! svarar hon med eftertryck.

Nuvarande ekonomichef Tobias Birgersson återgår till sin tidigare tjänst som ekonomistrateg.

Sidan uppdaterad 2017-05-16 av