Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Hemtjänsten uppskattas av de äldre

Socialstyrelsen har nu publicerat en undersökning som visar att de allra flesta äldre är nöjda med sin vård och omsorg. Äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende har högst andel som sammantaget är nöjda.

I Malung-Sälens kommun svarade 92 procent att de anser att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra/ganska bra. Ingen svarade ganska eller mycket dåligt. Nio av tio anser att personalen kommer på utsatt tid och att de har tillräckligt med tid för att kunna hjälpa dem som har hemtjänst.

Samtliga äldre anser att de får ett bra bemötande från personalen.  94 procent anser att det är mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. På frågan om hur nöjd eller missnöjd man sammantaget  är med hemtjänsten svarade 94 procent mycket eller ganska nöjd, medan 6 procent varken var nöjda eller missnöjda.

Sidan uppdaterad 2013-12-11 av