Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Vattenläcka i Malung lokaliserad

    Uppdatering om vattenläckan i Malung. Läs mer

Tipsa

Hög kvalitet på service och tjänster

Malung-Sälens kommun deltar sedan 2010 i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Mätningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna och beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.

Den senaste mätningen visar bland annat en stor förbättring när det gäller tiden för att få svar på frågor via e-post. Glädjande är också att medborgarna anser att kommunen ger dem ett bra bemötande.

Väntetiderna för dem som inte fått en förskoleplats på önskat datum är i genomsnitt 14 dagar. Jämfört med tidigare så har väntetiderna till förskola och äldreboende minskat. Malung-Sälens kommun fortsätter att ha mycket goda resultat när det gäller måtten för att spegla olika spekter av trygghet.

Det sammanvägda resultatet av elevers syn på skolan i årskurs 8 placerar Malung-Sälens kommun på en tionde plats i landet. Andelen behöriga till nationella program har ökat rejält mellan åren.

Kommunen ligger på en fortsatt mycket hög nivå när det gäller brukarnas nöjdhet.

Ta del av undersökningen och läs mer här

Sidan uppdaterad 2014-04-08 av