Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Högstadieungdomarnas levnadsvanor allt sundare

En undersökning av högstadieungdomars levnadsvanor visar att på fem år har andelen som testat alkohol nästan halverats liksom andelen som röker eller provat på att röka.

Diagrammet beskriver de positiva förändringar som skett under de fem år som Malung-Sälens kommun arbetat utifrån Öckerömetodens ”Alla överens – Ingen under 18 år ska få tag på alkohol”.

Öckerömetoden ger resultat

En anledning till de goda resultaten är troligen att kommunen fortsatt att arbeta utifrån den så kallade Öckerömetodens framgångsrika koncept ”Alla överens – Ingen under 18 år ska få tag på alkohol”. Visionen är att få alla överens, det vill säga hela vuxenvärlden, om en nolltolerans som gäller alkoholkonsumtion hos ungdomar.

Höstens undersökning om högstadieungdomarnas levnadsvanor visar att allra flesta trivs bra i skolan och känner sig trygga.

Dricker mindre alkohol

I augusti-september svarade 31 procent av ungdomarna att de hade druckit alkohol de senaste tolv månaderna, en stor minskning från starten 2010 då 55 procent svarade att de druckit. Håkan Fransson, Öckerö kommun, och drivande i ”Alla överens…” sa då att Malung-Sälens kommun tillhörde de kommuner som uppvisade sämst resultat. Det är i högre grad flickor som svarar att de druckit flera gånger jämfört med pojkar.

När skolår 9 i Malung-Sälen idag jämförs med Sveriges 9:or i CAN:s undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar det att kommunens ungdomar dricker i ungefär samma utsträckning som ungdomar i andra kommuner, det vill säga cirka 40 procent. i högre grad är det flickor som druckit flera gånger jämfört med pojkar. I höst uppgav 19 procent att de varit berusade. 2010 var det dubbel så hög andel 39 procent. En halvering har skett.

Fem års arbete har också lett till att intensivkonsumtionen (25 cl sprit under en månad) nära nog halverats till 8,4 procent. Främst är det kompisar och kompisars syskon som förser underåriga ungdomar med alkohol, men det händer även att föräldrar bjuder eller att ungdomarna tar hemma utan lov.

Forskning visar att ungdomar som tillåts att dricka hemma dricker mer och oftare får problem med alkohol. Andra risker är att berusade ungdomar lättare hamnar i bråk, både som gärningsperson och offer samt att många testar narkotika när de är berusade.

Tobaksbruket minskar

Allt fler avstår från att röka. I år svarade 78 procent att de aldrigrökt jämfört med 2010 då det var 58 procent. En större andel flickor 25 procent röker eller har testat att röka jämfört med pojkarnas 20 procent. Både flickor och pojkar snusar.

Förutom rökningens skadeverkningar på kroppen har de som röker lättare att prova på narkotika som röks, exempelvis cannabis.

Åker med berusade förare

Oroande är fortfarande att 10 procent av ungdomarna, högre andel bland flickorna, uppger att de åkt bil med berusad förare. I år var det första gången som ungdomarna fick besvara frågor om alkoholanvändning och A-traktor och terrängfordon. Svaren oroar även här eftersom en liten andel ungdomar uppger att de både kör berusade och att de åker med berusade förare.

Nykterhet i ungdomsåren minskar risken att råka ut för olycksfall, orsaka skadegörelser, att utsättas för våld och hamna i utanförskap. Ungdomar som inte dricker minskar också föräldrars/vårdnadshavares oro och innebär ekonomiska vinster när de inte behöver betala för exempelvis klotter eller ta ledigt för att medverka vid polisutredningar.

Diagrammet beskriver de positiva förändringar som skett under de fem år som Malung-Sälens kommun arbetat utifrån Öckerömetodens ”Alla överens! – Ingen under 18 år ska få tag på alkohol”

Mer fakta om ungdomar och tobak, alkohol och narkotika

TÄNK OMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer att läsa om hur drickande påverkar ungdomars hjärnor och att hjärnan inte är fullt utvecklad förrän vid cirka 25 års ålder och här finns också filmer, tips och råd till föräldrar.

UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Sidan uppdaterad 2015-12-23 av