Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Hot mot Vamas personal måste omedelbart upphöra

Den senaste tidens hot mot och kränkningar av vår personal är fullständigt oacceptabla. Vi tar kraftfullt avstånd från detta. Det skriver Vamas VD Björn Sjögren och kommunalrådet Kurt Podgorski.

Personalen är inte ansvariga för politiska beslut

Vamas är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att ansvara för vatten- och avfallsverksamheten i Malung-Sälens kommun.

Ett politiskt beslut i kommunfullmäktige har resulterat i att Vamas och entreprenörens personal, chaufförer och kundservice utsätts för oacceptabla hot och trakasserier från missnöjda privatpersoner. Personalen, som inte på något sätt är ansvariga för det politiska beslutet, får inte bara utstå påhopp i tjänsten utan även under fritiden.

Några exempel på trakasserier:

  1. En morgon kommer en person in i receptionen på Vamas kontor. Personen är aggressiv och slänger sin faktura på receptionisten, och skriker samtidigt att denne inte kommer att betala fakturan för att sedan storma ut från receptionen. Receptionisten får aldrig en chans att ens försöka bemöta den aggressiva personen.
  2.  Samtidigt vid en fastighet i en annan del av kommunen får en chaufför stå till svars för de politiska beslut som har tagits, inför en upprörd och aggressiv fastighetsägare vars avfallstunna chauffören är där för att tömma. De två exemplen som nämns är bara ett axplock av trakasserier och påhopp som Vamas personal har fått utstå de senaste veckorna.
  3. På Vamas Facebooksida har det även förekommit kränkningar och påhopp. En person skriver i ett inlägg att han hoppas att personalen på Vamas kommer få ett helvete och de är råttor. I ett annat skriver en person att Vamas borde polisanmälas.

Fast avgift för avfallshantering

Vad är det då som har rört upp känslorna så till den grad att det resulterar i förkastliga kränkningar och hot mot oskyldiga och utsatta medarbetare inom Vamas?

Orsaken är främst en fast avgift för avfallshantering som debiterades fritidshusägare vid årsskiftet. Avgiften grundar sig i ett politiskt beslut som trädde i kraft den 15 december 2014. Beslutet innebär att alla som äger en fastighet i Malung-Sälens kommun som är bebyggd med ett beboeligt hus (oavsett om det är ett permanenthus eller fritidshus) ska betala en fast avgift för avfallshantering.

Det som troligtvis har upprört mest angående debiteringen är att många tror att det handlar om en avgift för hämtning av avfall vid fastigheten. Man anser sig betala för en tjänst som inte är utförd. Om man tror det så har man missförstått vad det handlar om. Grundavgiften har inget med hämtning av avfall att göra, utan det handlar om en fast avgift som tas in för varje fastighet med ett beboeligt hus. Grundavgiften bekostar driften av återvinningscentralerna i kommunen, och den hantering som krävs för att ta hand om och transportera det avfall som fastighetsägare lämnar in på återvinningscentralerna.

Fastighetsägare har hört av sig

En del fastighetsägare som hört av sig är också upprörda över att de anser att deras fritidshus eller fäbod inte ger upphov till något avfall och därmed inte omfattas av renhållningsskyldighet. Enligt avfallsföreskriften (den föreskrift som bestämmer hur avfallshanteringen ska hanteras på lokal nivå utifrån nationella lagar och föreskrifter) för Malung-sälens kommun och som antogs av kommunfullmäktige i december 2014 omfattas en fastighet av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller om en verksamhet bedrivs, där det uppkommer hushållsavfall som kommunen är skyldig att hantera.

Exempel på fall som normalt inte omfattas av renhållningsskyldighet är förråd, koja, lada, stall, bagarstuga samt hus som är förfallna och inte beboeliga i befintligt skick. Om man anser att ens fritidshus inte går under renhållningsskyldighet kan man kontakta Vamas.

Informationen om debiteringen

En annan fråga som har rört upp känslorna är hur Vamas har informerat om debiteringen av grundavgiften. Det har visat sig att informationsutskick - en av flera informationsinsatser som gjorts - inte har nått fram till alla fastighetsägare vilket är olyckligt. Vamas tar detta till sig och arbetar för att ytterligare förbättra informationen framöver. En del kunder har även blivit feldebiterade vilket Vamas har sett över och kommer att åtgärda så fort som möjligt.

Vem bär då ansvar för beslutet om avgifterna? Beslutet är taget av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun för att vår kommun ska uppfylla de lagar och regler som gäller kring kommuners avfallshantering i Sverige. Personalen på Vamas följer endast de beslut som tas och det uppdrag som formuleras av politiken.

Hoten är oacceptabla

Den senaste tidens hot mot och kränkningar av vår personal är fullständigt oacceptabla. Vi tar kraftfullt avstånd från detta. Vi står bakom vår personal och det utmärkta arbete de utför, och de ska inte behöva tolerera den här typen av övergrepp från enskilda personer. Alla hot och trakasserier måste omedelbart upphöra. Vi ser mycket allvarligt på detta och kommer därför att polisanmäla alla hot mot vår personal.

Björn Sjögren, VD Vamas

Kurt Podgorski (S), kommunalråd

Läs mer:Frågor och svar om avfallshanteringen

Sidan uppdaterad 2016-02-05 av