Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Informationsträffar i Malung och Lima om unga och trafik

Föräldrar/vårdnadshavare till ungdomar plus ungdomar som kör eller kommer att köra A-traktor, snöskoter eller fyrhjuling samt övriga intresserade hälsas välkomna till informationsträffarna om trafiksäkerhet och trafiklagstiftningen

Informationsträffar

Malungs-Sälens kommun och Lokalpolisområde Mora, Malung-Sälen tecknade den 4 december 2015 ett medborgarlöfte angående trafiksituationen i Malung. I dialog med medborgare i kommunen och medarbetare inom polisen framkom att man upplevde störningar och trafikfarligt körbeteende med både A-traktorer och andra fordon i centrala Malung. Även störande körning med snöskoter på bland annat älven angavs i dialogerna som besvärande och otryggt.

I samarbete med föreningar och organisationer i kommunen inbjuder Brottsförebyggande rådet Malung-Sälen (BRåMS), till informationsträffar i Malung och Lima. Föräldrar/vårdnadshavare till ungdomar plus ungdomar som kör eller kommer att köra A-traktor, snöskoter eller fyrhjuling samt övriga intresserade hälsas välkomna till informationsträffarna om trafiksäkerhet och trafiklagstiftningen.  

Syftet med informationsträffarna är att utbyta erfarenheter om vad vi tillsammans kan göra för att få en bra och säker trafikmiljö i kommunen samt förbättra kommunikationen mellan ungdomarna i kommunen, polis och övriga i samhället.

Medverkande under informationsträffarna i Malung och Lima är:

BRåMS, Polisen, A-traktorföreningen, Big Wheels, Fjällsäkerhetskommittén, Fritidsgårdarna, Lima MS, Malungs Motorklubb, Malungs skoterklubb, Malungs Trafikskola och Sälens skoterklubb.

Tid och plats

Malung den 10 februari klockan 18.30 – 20.00 i miniaulan på Centralskolan. Ingång från Storgatan.

Lima den 17 februari klockan 18.30 – 20.00 i matsalen Ungärde skola.


Sidan uppdaterad 2016-02-03 av