Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Informationsträff för asylsökande

Näringslivsenheten i Malung-Sälens kommun och arbetsförmedlingen bjöd nyligen in till en informationsträff för de asylsökande som bor på Skinnargården i Malung. Syftet med träffen var att tidigt förbereda de asylsökande inför en nystart här.

Förberedelse inför en nystart

Näringslivsenheten i Malung-Sälens kommun och arbetsförmedlingen bjöd nyligen in till en informationsträff för de asylsökande som bor på Skinnargården i Malung.

I dagsläget bor det cirka 120 personer – de flesta är från Syrien, Bosnien och Kosovo -på Skinnargården i väntan att deras asylansökan ska prövas.

Vid informationsträffen fick de veta mer om hur arbetsmarknaden, näringslivet, utbildningsystemet och integrationsprocessen fungerar i Sverige. Syftet med träffen var att de asylsökande tidigt ska få igång sin tankeprocess och vara mer förberedda inför en nystart här.

En asylutredning tar i genomsnitt sex månader vilket bromsar upp arbetsmarknadsinsatserna och risken är då stor att det hämmar integrationen. Människor har gjort en enorm livsresa när de tagit sig hit vilket kräver drivkraft. Den drivkraften riskerar att försvinna senare vilket kan leda till passivitet. Näringslivsenheten och arbetsförmedlingens träff med de asylsökande ska förhoppningsvis bidra till att undvika detta och behålla drivet.

De flesta kommuner väntar vanligtvis med att lämna samhällsinformation till de asylsökande tills de har fått uppehållstillstånd eftersom det först då kan bli aktuellt att komma in i det svenska systemet. Under asylsökandeprocessen finns det dock möjligheter för individen att komma ut på praktik, vilket kan vara mycket betydelsefullt i väntan på uppehållstillståndet.

- Min tanke var att vi redan nu, då flyktingarna kommit till asylboendet, kan påbörja deras tankeprocess så att de rent mentalt kan börja förbereda sig på ett liv i Sverige, säger Susanne Hedberg Eriksson på näringslivsenheten.

- Jag tror att om man tidigt får igång en process ökar också möjligheterna att vara mer förberedd för ett nytt liv i Sverige. Till mötet bjöd vi även in Abdinaasir Abdirashid Ali. Han kom till Sverige som flykting från Somalia för snart åtta år sedan. Han berättade om sin resa och sina erfarenheter, från att komma som flykting till att ha utbildat sig och kommit in på arbetsmarknaden.

Mötet var uppskattat bland de boende på Skinnargården, och antalet frågor var många, både under och efter informationsträffen.

Personer på bilden ovan: Malin Svensson - platschef för asylboendet, Christofer Bergqvist – etableringshandläggare arbetsförmedlingen, Susanne Hedberg Eriksson – näringslivsutvecklare Malung-Sälens kommun och Abdinaasir Abdirashid Ali - inbjuden gäst.

Sidan uppdaterad 2015-06-12 av