Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kommunen positiv till turismsamverkan

Destination Sälenfjällen, med 120 privata medlemsföretag kring Sälenfjällen, ser gärna att Malung-Sälens kommun samverkar med besöksnäringen i länet via Nya Visit Dalarna.

Samarbete mellan länets 15 kommuner

Styrelsen för Destination Sälenfjällen har i en skrivelse till Malung-Sälens kommun framhållit det positiva med att samtliga Dalarnas 15 kommuner samarbetar med olika parter inom Nya Visit Dalarna. 

- Vi ser mycket positivt på att Malung-Sälens kommun fortsätter att vara en del av besöksnäringens utveckling i Dalarna i ett regionalt perspektiv. Vi ser det som bra för hela kommunen, från norr till söder, säger styrelsen för Destination Sälenfjällen.

I skrivelsen framhålls att besöksnäringen i Dalarna omsätter strax över 7 miljarder kronor varav Sälenfjällen står för uppåt 3 miljarder.

- Genom regional samverkan ser vi att vi blir starkare. Nya Visit Dalarna är en samarbetspartner i framtiden, precis som det regionala samarbetet är idag och hittills varit via Region Dalarna.

Styrelsen för Destination Sälenfjällen menar vidare att deras medlemsföretag investerar mångmiljonbelopp för att nå rätt målgrupp och marknad för sina verksamheter och för Sälenfjällen som helhet. Detta innebär dock inte att Destination Sälenfjällen har för avsikt att bli delägare i Nya Visit Dalarna. Ett ställningstagande som man inte ser står i konflikt med tankarna på en regional samverkan och ett gemensamt Visit Dalarna för Dalarnas samtliga kommuner.

- Malung-Sälens kommun är Sälenfjällens hemkommun. Med en sådan roll ser vi det som nödvändigt och viktigt att kommunen även fortsatt är en del av det regionala utvecklingsarbetet, säger styrelsen.

I skrivelsen till kommunen avslutar Destination Sälenfjällen med att man gärna vill bidra till en bra uppstart för Nya Visit Dalarna.

I måndags beslutade en majoritet av kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunfullmäktige att gå in i Nya Visit Dalarna.

Sidan uppdaterad 2016-12-01 av