Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kommunens åtagande vid badsjöar upphör

Kommunen upphör med de åtaganden som finns vid badsjöar. Samtidigt undersöks förutsättningarna för ett samarbete i ansvarsfrågan med föreningar och kommunala bolag.

Farliga föremål på botten

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att upphöra med de åtaganden som finns vid kommunens badsjöar. Detta gäller tills vidare. Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningar för samarbete i ansvarsfrågan med föreningar och kommunala bolag.

Kultur- och fritidförvaltningen, tidigare service- och teknikförvaltningen, har de senaste åren anlitat dykare för att säkerställa att det inte finns några farliga föremål på badplatsernas botten som kan skada badgäster.

Det finns förväntningar från föreningsliv och privatpersoner att kultur- och fritidsförvaltningen ska ta ett större ansvar för badplatser i kommunens badsjöar. Till exempel ansvar för bryggor, livräddningsutrustning, omklädningsrum, gräsytor, soptömning och parkeringsplatser.

På grund av det omfattande regelverk som idag finns kring ansvar vid badsjöar, med bland annat krav på ansvarstagande genom riskhanteringsplaner och ansvar för säkerhet och utrustning, har kultur- och fritidsnämnden beslutat att upphöra med det kommunala åtagandet som finns vid badsjöar i Malung-Sälens kommun.

Badplatser i kommunen

Sidan uppdaterad 2016-06-22 av