Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kommunens skola åter bland de bästa

Malung-Sälens grundskola placerar sig åter i topp av länets skolor, visar Föräldraalliansens nya rapport.

Kvalitetsindex för grundskolan

För elfte året i rad presenterar Föräldraalliansen Sverige sitt Kommunala grundskoleindex. Malung-Sälens kommun placerar sig på plats 18 av landets alla skolkommuner, vilket är en liten försämring jämfört med föregående år. Av kommunerna i Dalarna placerar sig Malung-Sälen främst.

Syftet med granskning är att ur ett föräldraperspektiv skapa ett kvalitetsindex för grundskolan i Sverige där hänsyn tas till både uppnådda resultat och satsade resurser med hänsyn tagen till kommunernas olika förutsättningar.

Indexet kan utgöra ett underlag för att diskutera kvalitet och likvärdighet i grundskolan, både nationellt och på kommunal nivå.

De indikatorer Föräldraalliansen använder är:

  • Måluppfyllelse
  • Pedagogisk personal
  • Övriga hälso- och studiefrämjande resurser
  • Fritidshemmen

Ta del av undersökningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-10-31 av