Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kommunens skola får ännu en gång bra resultat

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har släppt sin årliga ranking över hur bra det går för landets grundskolor.I årets undersökning placerar sig Malung-Sälens kommun på plats 40 i landet. Resultatet ger en översiktlig bild av skolans utveckling och elevernas resultat.

En framgångsrik skolutveckling

Faktorer som påverkat resultatet i undersökningen är ledningen på skolan, lärarna och en trygg studiemiljö. En annan faktor är antalet nyanlända elever. Förutsättningarna kommuner emellan ser dock väldigt olika ut. För att kompensera detta har resultaten i undersökningen vägts mot elevsammansättningen.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar bland annat de 20 kommuner som har högst sammanvägt resultat i årskurs 5 och årskurs 8. Bland de tjugo kommunerna med högst sammanvägt resultat har flera funnits med på listan tidigare, till exempel Malung-Sälens kommun (plats fem i riket i årskurs 5, och plats nio i årskurs 8).

En framgångsrik skolutveckling, skriver SKL, handlar om utveckling av undervisning och arbetssätt som har betydelse för elevernas lärande. För att komma dit krävs ett bra ledarskap på alla nivåer – såväl på nationell som på lokal och skolnivå. Satsningar behöver vara långsiktiga och ha ett helhetsperspektiv.

Ta del av hela undersökningenPDF

Sidan uppdaterad 2016-11-25 av