Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kommunen varslar 55 personer om uppsägning

Tidigare besparingar har inte gett den effekt som önskats vilket innebär att Malung-Sälens kommun nu varslar 55 personer om uppsägning för att snabbt få ordning på ekonomin.

Stöd till dem som drabbas

Medarbetare och fackliga företrädare har under förmiddagen informerats om att Malung-Sälens kommun nu inleder processen att varsla sammanlagt 55 personer om uppsägning.

Bakgrunden är att kommunen under åren 2012-2015 gått med underskott på sammanlagt 82,5 miljoner kronor. Med de lagkrav på god ekonomisk hushållning som finns måste kommunen återställa tidigare underskott med 12,1 miljoner kronor under 2017 och 31,7 miljoner kronor under 2018.

Vid det senaste kommunstyrelsemötet ställde sig i stort sett samtliga partier i KS bakom ett förslag om varsel då tidigare besparingsförslag tyvärr inte gett tillräcklig effekt.

Kommunstyrelsen anser att arbetet med att få ordning på ekonomin måste snabbas upp och att nödvändiga åtgärder måste få genomslag under 2018, vilket lett fram till detta drastiska besked.

Kommunallagen ställer krav på kommunerna att ha en god ekonomisk hushållning. Den slår också fast att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service den konsumerar, och ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Malung-Sälens kommun har under en längre tid haft ett bekymmersamt ekonomiskt läge, vilket tvingar kommunen att prioritera de resurser som står till förfogande. Underskotten har fortsatt och det är i längden ohållbart. Kommunen måste helt enkelt gå från underskott till överskott i verksamheterna för att framöver kunna säkerställa en bra service vad gäller tjänster inom framför allt vård, skola och omsorg.

För att få ordning på ekonomin och redovisa överskott 2018 tvingas kommunen nu inleda processen med varsel av totalt 55 personer. Kärnverksamheterna som barn, vård och omsorg kommer att värnas framför mer "frivilliga" verksamheter. Varslen kommer att fördelas enligt följande:

  • Kommunstyrelseförvaltningen – 31 personer
  • Socialnämnden – 4 personer
  • Barn- och utbildning – 11 personer
  • Räddningstjänsten – 1 person
  • Miljö- och bygg – 1 person
  • Kultur- och fritid – 7 personer

Det kommer att beröra 36 tjänstemän och 19 kollektivanställda. Varslet beräknas sänka kommunens lönekostnader under 2018 med sammanlagt 28,6 miljoner kronor.

Under dagen har kommunen lämnat en förhandlingsframställan till de fackliga organisationerna, och på tisdagen inleds de fackliga förhandlingarna. Målsättningen är att förhandlingarna med de fackliga organisationerna ska vara avslutade den 15 juni. Samma dag kommer uppsägningsbesked att lämnas till de medarbetare som berörs.

Stöd med hjälp av omställningsfonden, arbetshälsan och Arbetsförmedlingen kommer att ges till medarbetare som drabbas.

Sidan uppdaterad 2017-04-20 av