Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Krismöte om flyktingfrågan

Krisledningsnämnden i Malung-Sälens kommun samlades under fredagen för att diskutera det aktuella läget avseende tillfälligt boende för asylsökande.

Behov av fler evakueringsplatser

Migrationsverket har under dagen gått ut med information om att det inte finns tillräckligt många boendeplatser för asylsökande just nu. Myndigheten ber därför kommunerna om hjälp med att snabbt ordna fram fler evakueringsplatser.

– Vi bedömer att vi behöver komma upp i totalt 20 000 kommunala evakueringsplatser i till exempel gymnastik- och sporthallar för att klara den akuta situationen. Kommunerna måste hjälpa oss att få fram dessa platser, och det behöver gå snabbt, säger Mikael Ribbenvik som är operativ chef på Migrationsverket.

Mot bakgrund av detta samlades i dag krisledningsnämnden i Malung-Sälens kommun för att diskutera det aktuella läget avseende tillfälligt boende för asylsökande. Det är Migrationsverket som begärt att Dalarnas kommuner ska aktivera möjliga evakueringsboenden, det vill säga tillfälligt boende i maximalt 7 dagar.

Krisledningsnämnden diskuterade vilka enheter som kommunen förfogar över som kan aktiveras för tillfälligt boende, utifrån behov av förberedelser och aktuellt läge. Kommunen har till Migrationsverket anmält att cirka 50 platser skulle kunna ställas i ordning till den 6 november.

Kommunens krisledningsgrupp samlas på måndag för att diskutera praktiska frågor rörande evakueringsboenden. Krisledningsnämnden planerar en ny överläggning den 7 november.

Läs mer

Migrationsverket: Boendesituationen är akutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den aktuella flyktingsituationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Invandring och integration i kommunen

P4 Dalarna. Det är fullt på Dalarnas asylboenden och Migrationsverket arbetar för att få fram fler platser. Läget är ytterst allvarligt, säger Peter Forsström, chef för länsstyrelsens samordningsstab för hantering av flyktingsituationen. Lyssna på inslaget.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2015-11-06 av