Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kurt Podgorski vill arbeta vidare med avgiftssystemet

Kommunalrådet Kurt Podgorski vill arbeta vidare med avgiftssystemet för fritidshusägare. "Utgångspunkten för arbetet ska vara att förbättra informationen, förklara syftet med avgiften och undersöka möjligheterna att differentiera taxorna så att de upplevs som rättvisa" skriver han i ett uttalande.

Kommunalrådet Kurt Podgorski önskar meddela följande:

"Jag har nyligen yttrat mig i media angående hot och kränkningar mot Vamas personal, detta var nödvändigt eftersom många av dem har drabbats hårt.

Nu vill jag börja ägna mig åt själva sakfrågan. Jag har mottagit ett antal mail och haft många samtal med upprörda fritidshusägare. Dessutom ligger många namnlistor, som protesterar mot grundavgiften, ute i butiker runt om i kommunen. Avgiften upplevs av många som orättvis. Det ifrågasätts också om man får något för denna avgift.

Eftersom jag varken är döv eller blind, kan jag inte bortse från alla dessa synpunkter.

Som ordförande i Vamas AB, som bereder sådana här frågor för kommunfullmäktige, och som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen känner jag ett extra ansvar för att arbeta vidare med avgiftssystemet.

Utgångspunkten för arbetet ska vara att förbättra informationen, förklara syftet med avgiften och undersöka möjligheter att differentiera taxorna så att de upplevs som rättvisa. I detta arbete måste naturligtvis gällande lagstiftning vägas in. Framför allt måste kommunallagen, med den fundamentala likställighetsprincipen vägas in.

I det här arbetet kan jag tänka mig ett antal medborgarkontakter, bland annat med representanter från väg- och stugägarföreningar runt om i kommunen.

Det är också nödvändigt att påpeka att nuvarande, av kommunfullmäktige beslutade, avgifter gäller till dess att nya beslut tas."

Sidan uppdaterad 2016-02-11 av