Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Livsmedelsföretagare ska meddela förändring av verksamheten

Livsmedelsföretagare vars verksamhet inte längre är i drift eller har ökat/minskat antalet lagade portioner ska meddela Miljökontoret så att registreringen stämmer överens med verksamhetsbeskrivningen.

Hallå livsmedelsföretagare!

Upphör din anläggning eller har det skett ändringar i verksamheten det senaste året?

Är din verksamhet inte längre i drift eller har verksamheten ökat/minskat antalet lagade portioner per dag? Vill du utöka din livsmedelshantering? Detta ska i så fall meddelas till Miljökontoret för att registreringen ska stämma överens med verksamhetsbeskrivningen. Ett korrekt registrering innebär till exempel att rätt antal kontrolltimmar debiteras vid årsavgiften. Verksamhet som inte längre är i drift ska avregistreras.

Hur infomerar du Miljökontoret alternativt avregistrerar din verksamhet?

Se över om riskklassningen stämmer överens med din livsmedelshantering och storlek idag. Har något ändrats ska rätt information meddelas till Miljökontoret. Är inte verksamheten längre igång ska den avregistreras senast den 2017.01.06 annars riskerar verksamheten att få en faktura för årsavgiften 2017.

  • Blankett för ”Anmälan om ändring eller upphörande livsmedelsanläggning” finns på vår hemsida.
  • Maila in den till miljokontoret@malung-salen.se
  • Alternativt skicka den till Malung-Sälens kommun, Miljönämnden, Box 14, 782 21 Malung.

Enligt kap. II, artikel 6, punkt 2, till förordning 852/2004, ska livsmedelsföretagare se till att den berörda myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta den om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss ifall du har några frågor:

Miljökontorets expedition på telefon 0280-183 90 eller via e-post: miljokontoret@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2016-11-29 av