Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Många gillar oss

Facebook har blivit en viktig kanal för de flesta av Sveriges kommuner. Alla kommunsidor har undersökts i en ny rapport där Malung-Sälens kommun lyfts fram som den stora "bubblaren".

Många gillare och stort engagemang

Facebook har blivit en viktig kanal för de flesta av Sveriges kommuner. Nio av tio kommuner använder Facebook och 72 procent har en övergripande sida för hela kommunen. Alla kommunsidor har undersökts av företaget Kreafon, och resultatet redovisas nu i en rapport som bland annat handlar om popularitet, engagemang och medborgarkontakt.

Den stora bubblaren i årets rapport är Malung-Sälens kommun.

Fler gillare

Antalet gillare på kommunernas sidor har ökat med 71 procent jämfört med förra året. Det är en betydande ökning och ett tecken på att kommunerna blir bättre på att attrahera invånarna. I topplistan syns många kommuner från förra året, men det finns även snabbväxande nykomlingar som exempelvis Malung-Sälens kommun.

Malung-Sälens kommun hade vid undersökningstillfället 8.543 gillare vilket placerade kommunen på plats sju av alla undersökta kommuner (antalet gillare har fortsatt att öka och uppgår i dagsläget till 10.678). Det är en ökning med 529 procent på ett år, vilket gör att vi hamnar på plats fyra över de kommuner som ökat mest.

Malung-Sälens kommun placerar sig på en första plats när det gäller antalet gillare i relation till folkmängd.

Ökande engagemang

Det är betydligt mer aktivitet på sidorna i år. Antalet kommentarer, delningar och annan interaktion har ökat med 63 procent jämfört med förra året. För många kommuner är den siffran viktigare än antalet gillare, eftersom det visar att sidan är omtyckt.

Malung-Sälens kommun placerar sig här på en femte plats i landet, och på en tredjeplats ifall man mäter engagemanget i relation till invånarantalet.

I intervjuerna till rapporten framkommer hur kommunerna anpassar ton och innehåll till Facebook. Ett lättsamt inlägg brukar engagera mer än den lite hårdare information, men i krissituationer så är gillarna ofta bra på att sprida vidare innehåll.

Läs mer om rapporten härPDF

Sidan uppdaterad 2015-03-25 av