Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Medborgarlöfte ska öka tryggheten

Nu har Malung-Sälens kommun och polisen kommit överens om att öka medborgarnas trygghet genom att gemensamt arbeta för att bland annat minska buskörningen med A-traktorer och terrängfordon i centrala Malung.

Bild, från vänster: Kommunchef Rolf Davidsson, lokalpolisområdechef Rune Lindbom och kommissarie/kommunpolis Lena Ronnerstedt Eriksson.

Satsning mot olika trafikstörningar

Medborgarlöften är ett nytt inslag i polisens verksamhet där det är prioriterat att i högre utsträckning vara lyhörd för vad bland annat kommuninvånarna oroas över när det gäller brottslighet och otrygghet. Löftet är ett sätt att konkretisera samarbetet mellan kommunen och polisen, och före 2016 års slut ska det finnas medborgarlöften i alla Sveriges kommuner.

I Malung-Sälens kommun ligger fokus på samverkan med bland annat motororganisationer i en satsning mot olika trafikstörningar i centrala Malung.

Medborgarlöftet utgår från en lokal kartläggning som tagits fram och prioriterats utifrån dialoger som hållits med bland annat medborgare, polisen och kommunens kunskap samt brottsstatistik.

Långa avstånd och liten kollektivtrafik gör att många ungdomar i kommunen väljer att ta körkort/förarbevis för A-traktorer/terrängfordon för att ta sig till varandra. Det har dock genom dialoger framkommit att dessa fordon ibland tar sig fram i hög hastighet och orsakar buller som stör andra invånare.

Drogvaneundersökningen som genomfördes 2015 visar också att ungdomar i åldern 13-16 år åker A-traktorer och terrängfordon med berusade förare. Höga hastigheter i kombination med berusning innebär en ökad olycksrisk både för personer i fordonen och för andra trafikanter.

Medborgarlöftet innebär att polisen och kommunen bland annat åtar sig följande:

  • Polisen ska genomföra utökade fordon- och förarkontroller riktade mot A-traktorer och terrängfordon.
  • Polisen ska bidra med särskilt utbildad polispersonal i avsikt att vid behov genomföra ”flygande besiktningar” av A-traktorer.
  • Polisen och kommunen ska initiera till kontakter med bland annat motororganisationer, föreningar och lokala näringsidkare.
  • Polisen och kommunen genomför i januari gemensamma dialog- och informationsmöten om medborgarlöftet. Mötena riktas till alla medborgare och specifikt till unga förare av A-traktorer och terrängfordon.
  • Polisen och kommunen genomför i mars gemensamma dialog- och informationsmöten om medborgarlöftets effekt och polisens arbete i de yttre miljöerna. Mötena riktas till alla medborgare och specifikt till unga förare av A-traktorer och terrängfordon.

Ta del av MedborgarlöftetPDF

Sidan uppdaterad 2015-12-17 av