Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Minskat drickande bland unga

Närmare sju av tio ungdomar i Malung-Sälens kommun uppger att de inte druckit alkohol. Det är en rejäl förbättring jämfört med en drogvaneundersökning för fyra år sedan.

För femte gången har elever i årskurs 7-9 fått svara på frågor ifall använder tobak, dricker alkohol eller provat narkotika. Folkhälsosamordnare Eva Malmqvist berättar att när svaren på ett 30-tal frågor nu bearbetats visar det sig att mycket har hänt sedan 2010.

- När undersökningen gjordes 2010 uppgav cirka fem av tio personer att de aldrig rökt. Nu uppger 2014 drygt sju av tio av ungdomarna att de aldrig rökt. 2010 uppgav 45 procent att de inte druckit alkohol det senaste året, motsvarande siffra 2014 var 67 procent. Av de som uppgett att de druckit alkohol är de allt färre som dricker sig berusade och är intensivkonsumenter, säger Eva Malmqvist.

Sedan flera år tillbaka har det pågått ett projekt för att minska ungdomarnas alkoholkonsumtion. Mantrat är ”Alla överens – Ingen under 18 år ska få tag på alkohol” vilket hämtats från den framgångsrika Öckerö-modellen. Projektet som Janne Forsgren tog till Malung-Sälens kommun har nu permanentat och finns integrerat i kommunens folkhälsoarbete.

2010 uppgav hälften av ungdomarna att deras föräldrar inte tillät att de drack alkohol. Idag säger tre av fyra föräldrar ”Nej, du får inte dricka alkohol”. De ungdomar som svarat att de druckit under det senaste året uppger att alkoholen kommit från kompisar eller kompisars syskon, men några har även tagit alkohol hemma utan lov. Ungdomarna svarar också att de inte köpt drycker med alkohol i affärerna, vilket kan ses som att affärerna i kommunen gör ett bra arbete med leg-kontroller. Eventuellt kan det positiva resultatet påverkats av att eleverna i den senaste undersökningen är ett halvår yngre än tidigare då enkäten besvarades under februari-mars.

- En del av det förebyggande arbetet har bestått i att informera föräldrarna om drogvaneundersökningens resultat. Det har skett i samband med föräldramöten vid höstterminernas start. Förutom resultatet från enkäten har vi även betonat vikten att inte tillåta sina barn att dricka alkohol och röka, både utifrån hälsosynpunkt och utifrån andra risker som kan uppstå ifall man är berusad. Ungdomar som druckit alkohol riskerar oftare att hamna i bråk, säger Eva Malmqvist.

Nio av tio ungdomar svarar att deras föräldrar alltid eller nästan alltid vet var de befinner sig på fredag- och lördagskvällar. En annan förändring i dag jämfört med tidigare är att knappt 8 procent uppger att de åkt bil med en berusad förare. Motsvarande siffra i 2010 års undersökning var närmare 18 procent.

- Det är en förändring i positiv riktning, men tyvärr är ändå allt för många som utsätter sig för stora risker.

Undersökningen visar att föräldrarna har tagit ett allt större ansvar. Trenden är att ungdomars alkoholdrickande minskar i Sverige, men inte i lika snabb takt som utvecklingen i Malung-Sälens kommun.

Kampanjen ”Tänk om”, vilken i första hand vänder sig till tonårsföräldrar, pågår under årets höstlovsvecka. Läs mer om kampanjen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sidan uppdaterad 2014-11-20 av