Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Multirink snart på plats vid Ungärde skola

Under vecka 46 kommer en multirink att levereras till Ungärde skola. Sammanlagt 2,8 miljoner kronor satsas nu på skolans utemiljö.

Öppet för allmänheten efter skoltid

Malung-Sälens kommun har en investeringsbudget som motsvarar de avskrivningar som görs varje år. För 2017 handlar det om i storleksordningen 26 miljoner kronor. En del av investeringarna görs i ombyggnationer och förbättringar av kommunens fastigheter och fritidsanläggningar. Men även i annat, exempelvis är 2,8 miljoner kronor avsatta för 2016/2017 till utemiljön vid Ungärde skola i Lima.

Där pågår nu anläggningsarbete på skolgården där konstgräs och belysning har satts upp, och vecka 46 kommer en multirink att levereras. Tanken är att rinken kommer att spolas under vinterhalvåret för skridskoåkning och att den ska fungera som bland annat fotbollsplan under barmarkssäsongen. Efter skoltid kommer multirinken att vara öppen för allmänheten.

Det pågår även en dialog med Ungärde skolans personal och elever om vilka andra förbättringar som ska göras av utomhusmiljön under 2017. I samarbete med Sälens IF finns det även planer på att sätta upp en multirink i anslutning till Sälens skola.

Sidan uppdaterad 2016-10-26 av