Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Nya lagar som kan beröra dig

Den 1 juli började flera nya lagar gälla. Här är några som berör dig som kommuninvånare. 

Enklare att hyra ut bostadsrätter. För att minska bostadsbristen kan den som äger en bostadsrätt lättare hyra ut den utan att ha starka skäl, vilket i praktiken innebär att lägenhetsägaren har större möjlighet att själv fatta beslut om uthyrning. Bostadsrättsföreningar kan också ta ut en särskild avgift av den bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet.

Den övre gränsen för rätt till studiemedel höjs. Den övre åldersgränsen för att ta studielån höjs från 54 till 56 års ålder. Nedtrappningen i rätten till studielån påbörjas också två år senare, vid 47 års ålder.

En gymnasial lärlingsanställning införs. Elever som går en lärlingsutbildning på gymnasiet ska vara anställda i den nya anställningsformen när de gör sin arbetsplatspraktik. Syftet är att ungdomar lättare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Barn i familjer med försörjningsstöd kan få fritidspeng. Barn i årskurs fyra-nio som lever i en familj som har försörjningsstöd får rätt till ekonomisk hjälp från socialnämnden för att kunna delta i fritidsaktiviteter, en så kallad fritidspeng.

Friggebodar får byggas större. Utan bygglov blir det nu tillåtet att bygga ett hus på 25 kvadratmeter på sin tomt. Det är också tillåtet att bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter utan bygglov. Åtgärderna kräver dock att en bygganmälan görs. Det är viktigt att komma ihåg att även om du inte behöver bygglov så måste du invänta att få anmälan godkänd och ett beslut om startbesked innan du börjar bygga. Lagen träder i kraft den 2 juli. Läs mer här.


Sidan uppdaterad 2014-07-30 av