Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Ny rapport om VA-avgifterna

En ny rapport visar att kostnaden för en vanlig trerumslägenhet i Malung-Sälens kommun är 6.232 kronor per år för vatten och avlopp.
En förklaring till den relativt höga avgifterna för vatten och avlopp är att kommunen är nordens största vinterturismkommun vilket gör att kapaciteten för avlopp och vattenförsörjningen måste vara anpassad till drygt 100 000 människor och inte bara de knappt 10 000 invånare som bor i kommunen.

Hyresgästföreningen har tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO presenterat rapporten ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. I Dalarna betalar invånarna i snitt 4.483 kronor per år för vatten och avlopp. Sett till hela landet hamnar Dalarnas län på en 16:e plats och tillhör de dyrare länen att bo i. 

Rapporten visar att i Malung-Sälens kommun är kostnaden för en vanlig trerumslägenhet 6.232 kronor per år för vatten och avlopp, vilket placerar kommunen på plats 282 i riket.
En förklaring till den relativt höga avgifterna för vatten och avlopp är att kommunen är nordens största vinterturismkommun vilket gör att kapaciteten för avlopp och vattenförsörjningen måste vara anpassad till drygt 100 000 människor och inte bara de knappt 10 000 invånare som bor i kommunen.

Om man gör en jämförelse av taxorna i kommunerna för en "normalvilla" så hamnar Malung-Sälens kommun ungefär i mitten av Dalakommunerna. Borlänge (4.391 kronor/år) har de lägsta avgifterna medan Säter har de dyraste (8.163 kronor/år). Malung-Sälens kommun hamnar här på åttonde plats med 7.081 kronor per år. Nils Holgersson-rapporten utgår från kostnaden för en trerumslägenhet i ett flerfamiljshus.

Avgiften för vatten och avlopp ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten. Avgiften betalas av fastighetsägare (både permanent- och fritidsboende) i kommunen.

Vamas äger och driver 18 dricksvattenverk, 12 avloppsreningsverk, 322 km vattenledningar och 364 km avloppsledningar. Avfallshanteringen omfattar tre återvinningscentraler. 

Ta del av Nils Holgersson-rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2014-10-01 av