Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Nytt besparingsprogram på fem procent

Den senaste prognosen pekar på ett underskott i kommunens verksamheter på drygt 34 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför ställt sig bakom ett förslag att införa ett gererellt sparbeting på 5 procent för innevarande år.

Nödvändigt att sätta in ytterligare åtgärder

Den senaste månadsprognosen per den sista april pekar på ett underskott i kommunens verksamheter på i storleksordningen 34,5 miljoner kronor. Kommunen har lånat upp 45 miljoner kronor under året för att stärka kassalikviditeten och har nu cirka 370 miljoner kronor i lån.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ett första besparingsprogram som på sikt ska minska de sammanlagda kostnaderna för kommunen med minst 16,5 miljoner kronor per år. Då dessa åtgärder inte ger omedelbar effekt har kommunstyrelsens arbetsutskott nu föreslagit att kommunstyrelsen tar beslut om ett generellt sparbeting på 5 procent för innevarande år.

Den senaste månadsprognosenPDF visar att det nu är nödvändigt att sätta in ytterligare åtgärder för att komma till rätta med utgiftsökningarna för att trygga framtida resurser till välfärden.

- Vi har ett mycket bekymmersamt ekonomiska läge och vi kan inte acceptera att kommunens underskott växer. Därför har kommunstyrelsen arbetsutskott enhälligt tagit beslut om att föreslå ett nytt besparingsprogram, säger kommunalrådet Kurt Podgorski.

Enligt månadsprognosen ser barn- och utbildningsnämnden ut att gå med ett underskott på 2,5 miljoner kronor, socialnämnden visar på ett underskott på 20 miljoner kronor och service- och teknikförvaltningen ett underskott på 6,7 miljoner kronor.

Utifrån året budgetramar ska nu exempelvis barn- och utbildning samt sociala lämna förslag på besparingar på vardera drygt 10 miljoner kronor.

Budgetutskottet har ett extra möte inplanerat den 24 juni.

- Vid mötet kommer vi att diskutera  vilka konsekvenser sparbetinget kommer att få för olika förvaltningar, säger Kurt Podgorski.

Han betonar även att om kommunen i framtiden ska ha resurser till välfärden är det nödvändigt att den kommunala organisationen och ekonomin är anpassad efter dagens verklighet.

Sidan uppdaterad 2015-06-05 av