Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Öppet möte om asylboende i Malung

Allmänheten hälsas välkomna till ett öppet möte tisdagen den 18 november klockan 17.30 på Orrskogen i Malung kring planerna på att öppna ett asylboende på Hotell Skinnargården i Malung.

Hotell Skinnargården har fått ett tilldelningsbeslut för upp till 200 boendeplatser för asylsökande. Vad är ett asylboende, varifrån kommer de asylsökande, vad kommer detta att innebära för kommunen?

Detta är några frågor som representanter för Migrationsverket och hotell Skinnargården kommer att informera om på mötet tisdagen den 18 november, klockan 17.30 på Orrskogen, Malung. Även företrädare för Malung-Sälens kommun kommer att finnas på plats för att svara på allmänhetens frågor.

Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget. Den främsta orsaken är konflikter, bland annat kriget i Syrien. I dagsläget finns det inget som talar för att drivkrafterna att lämna konfliktområdena skulle minska inom överskådlig tid. Antalet som söker sig till Europa och därmed till Sverige fortsätter sannolikt att vara stort under flera år framöver.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos beräknas antalet asylsökande i Sverige bli mellan 81 000 och 84 000 i år. Inför nästa år är osäkerheten större och därför anges ett brett prognosintervall. Samhället behöver enligt Migrationsverkets bedömning ha beredskap att ta emot mellan 80 000 och 105 000 asylsökande. En av de största utmaningarna rör boendet för asylsökande.

För att hantera det akuta behovet av boende direktupphandlar Migrationsverket tillfälliga boenden runt om i landet.

För några veckor sedan avslutades den femte direktupphandlingen i år för att få tillgång till nya boendeplatser för asylsökande. Ägaren av hotellet Skinnargården i centrala Malung var en av dem som tilldelades beslut om att upplåta hotellet som boende för upp till 200 asylsökande. Hotellet består av sammanlagt 48 rum.

Efter en besiktning av hotellet - som beräknas ske under nästa vecka - kan det bli aktuellt att skriva avtal mellan Migrationsverket och hotellets ägare, där Migrationsverket står för ersättningen för kost och logi. Uppskattningsvis 25 procent av de asylsökande är barn och ungdomar upp till 18 år.

Kommunen har påbörjat arbetet med att kunna erbjuda plats för nya elever i skolan. Kostnaden för detta kommer kommunen sedan att kunna söka statlig ersättning för.

Läs mer om asylsökande och Migrationsverket härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2014-11-07 av