Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Oxbergsbron stängd för trafik

Oxbergsbron är stängd för all trafik på grund av att dess bärförmåga inte uppfyller de säkerhetskrav som finns. Alternativvägar finns dock.

Alternativvägar till Oxbergsbron

Oxbergsbron är stängd för all trafik på grund av att dess bärförmåga inte uppfyller de säkerhetskrav som finns. Försämringen av den gamla bron har gått snabbare än beräknat. Vid senaste besiktningen av Oxbergsbron konstaterades att stabiliteten för både järnvägs- och vägtrafik inte uppfyller de säkerhetskrav som finns. Orsaken är att omfattande skador under bron har observerats, vilket innebär att den inte längre är tillräckligt säker. Bron är stängd för vidare utredning och åtgärder.

Avstängningen blir långvarig. En utredning är igång för att hitta lösningar för att återuppta trafik. I slutet av november kan Trafikverket lämna mer information om vad utredningen visar. På längre sikt finns planer på att eventuellt ersätta bron med två nya broar, en för respektive trafikslag.

Skyltar hänvisar till alternativa vägar. Omledningen blir väg 70 via Älvdalen och väg 1024 till Eversberg - och omvänt. 

Väg 1025 Oxberg-Evertsberg är cirka 15 km.

Väg 70+1024 Oxbergsbron-Älvdalen-Evertsberg är cirka 23 km. 

I restid är det cirka 10 minuter längre färdväg – den längre sträckan man färdas, cirka 12 km, är på väg 70 som är saltväg och har bra standard. Väg 1024 och 1025 är jämförbara i längd och standard.

Sidan uppdaterad 2016-11-04 av