Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Vattenläcka i Malung lokaliserad

    Uppdatering om vattenläckan i Malung. Läs mer

Tipsa

P4 Dalarna bakom vilseledande uppgifter

P4 Dalarna har i dag ett vilseledande inslag med rubriken"Folkomröstning om flygplats i Sälen närmar sig”. Det är bekymmersamt att Radio Dalarna inte verkar vara inlästa på vilka regler som gäller för så kallade folkinitiativ.

Vilseledande information

Enligt inslaget närmar det ”sig att fullmäktige måste ta ställning om man ska ha en lokal folkomröstning om frågan eller inte.

Det är ett felaktigt påstående. Antalet röstberättigade vid det senaste valet var 8.156 personer i Malung-Sälens kommun. Om 10 procent av de röstberättigade begär det måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av.Den fråga som man vill ha folkomröstning om ska också vara sådan att fullmäktige kan besluta om den. Beslutet att bygga en flygplats i Sälen har tagits av ett antal privata intressenter, och är således inget kommunalt projekt.

För att en namninsamling ska kunna godkännas måste namnen vara insamlade under sex månader före inlämnandet (protestlistan på nätet, som inslaget i P4 Dalarna refererar till, har pågått sedan den 26 januari, alltså i tio månader).

För att en namninsamling ska kunna godkännas ska den också innehålla en namnteckning med datum för undertecknandet, namnförtydligande, personnummer och adress.Den lista som P4 Dalarna refererar till uppfyller inget av dessa krav.

Studerar man sedan närmare vilka som ställt sig bakom uppropet att ”stoppa utbyggnaden av flygplatsen och byggandet av köpcentret” så framgår det att många är anonyma och att endast 52 procent av totalt 704 personer uppger att de är bosatta i Malung-Sälens kommun. Det är också oklart ifall alla personer är röstberättigade.

Protestlistan på nätet uppfyller alltså inte alls de krav som krävs för att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till ett folkinitiativ, och P4 Dalarnas inslag är därför helt felaktigt.

Scandinavian Mountainslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om flygplatsen

Sidan uppdaterad 2015-11-24 av