Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Påbörjat arbete med VA-plan

Malung-Sälens kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan) för hela kommunen. Tidplanen för projektet är att en VA-plan ska vara antagen av kommunfullmäktige omkring sommaren 2016. I arbetet deltar representanter från hela kommunorganisationen och VAMAS samt konsulter från Tyréns.

(Personen på bilden har ingen anknytning till arbetet med VA-planen)

Vad är en VA-plan?

En VA-plan inkluderar hela kommunen och behandlar både den kommunala anläggningen, planerad utbyggnad samt de områden som har enskilt vatten och/eller avlopp.  

Varför behöver Malung-Sälens kommun en VA-plan?  

En kommun har många roller i VA-sammanhang, till exempel tillsyn av enskilda avlopp, drift och utbyggnad av den kommunala anläggningen, beviljande av bygglov med mera. Lagen ställer höga krav på kommunen att ordna med kommunalt VA till områden som idag inte är anslutna. Samtidigt är tillgång till vatten- och avlopp en förutsättning för att utveckla kommunen i framtiden. Men det är viktigt att utbyggnaden sker där det ger störst nytta och att den utförs till lägsta möjliga kostnad.

För den som äger eller tänkt köpa ett hus är det viktigt att veta om det är aktuellt att lägga nytt avlopp eller gräva en ny brunn eller om det blir kommunalt VA inom kort. Med en VA-plan kan kommunen lämna besked i frågor som de ovan och på så sätt vet stugägaren, företagaren och kommuninvånaren vad som kan förväntas gällande vatten och avloppsförsörjningen i olika områden i framtiden.

Sidan uppdaterad 2015-03-05 av