Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Pensionärer erbjuds servicetjänster

Från och med oktober erbjuds på försök pensionärer äldre än 70 år samt personer med funktionshinder ett extra stöd.

Verksamheten som sköts av AME Mosjön omfattar exempelvis byte av glödlampa, batterier, säkringar, gardiner och liknande. Tjänsten är kostnadsfri förutom kostnaden för eventuellt material.

Hjälpen som efterfrågas utförs så snart det är praktiskt möjligt. Vid hög belastning kan det då handla om 2-3 dagar. Snöskottning och gräsklippning ingår inte i erbjudandet. Verksamheten pågår som ett försök under fyra månader och kommer därefter att utvärderas.

Intresserad? Kontakta Rune, telefon 0280-184 52 eller Jan på telefon 0280-184 49.

Sidan uppdaterad 2013-11-03 av