Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Plocka mossor och lavar

Många använder mossor, lavar och lummerväxter som prydnad exempelvis i julljusstaken. Plockning av mossor och lavar är generellt sett tillåten i Sverige med markägarens tillåtelse.

Kan vara förbjudet

Plockning kan dock vara förbjuden inom särskilt skyddade områden så so naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden. Vissa arter är äve skyddade Artskyddsförordningen. Exempelvis är lummerväxter fridlysta.

Om plockningen av mossor eller lavar kan leda till att naturmiljön väsentligt
förändras ska Länsstyrelsen Dalarna kontaktas för så kallat samråd. Generellt sett
bör plockning av större sammanhängande ytor undvikas. I områden med höga
naturvärden kan även plockning i mindre skala innebära en väsentlig förändring av
naturmiljön. Om inte kontakt för samråd görs med Länsstyrelsen Dalarna så ligger
hela ansvaret på personen/erna i fråga, när det gäller att bevisa att ingen skada på
naturmiljön har skett.

Mer information om hur du gör en anmälan för samråd finns på Länsstyrelses
hemsida. Körning i terrängen i samband med plockning är förbjuden enligt
terrängkörningslagen.

Läs mer om allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och plockning av mossor och lavar på Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDalarnas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill man kontakta Länsstyrelsen Dalarna via telefon går det att nå dem på
telefon 010-225 00 00 vardagar mellan klockan 08.00-16.30

Sidan uppdaterad 2016-10-10 av