Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Politiker som styr kommunen

Det är många kända namn som sitter kvar i de kommunala nämnderna och styrelserna för perioden 2015-2018. I kommunstyrelsen blir det exempelvis tre nya ledamöter - Lillian Olsson, Sofia Söderström och Kristina Bäckman.

Vid kommunfullmäktiges senaste möte beslutades det vilka politiker som tar plats de de kommunala nämnderna och styrelsena. I kommunstyrelsen blev Kurt Podgorski (S) ordförande. Övriga ledamöter är Bitte Lindberg Ås (S), Lilian Olsson (S), Sofia Söderström (S) och Carina Albertsson (S), 1:e vice ordförande Christin Löfstrand (V), 2:e vice ordförande Pär Kindlund (C), Christer Ahlén (M), oppositionsråd Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M) samt Martina Elfström (FP).

De som lämnar kommunstyrelse är Johnny Skottheim (S), medan Hans Unander (S) och Brita Sohlin (M) blir ersättare från att ha varit ordinarie.

Ta del av hela listan över samtliga nämnder och styrelser härPDF

Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att de förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder fattar beslut om och planerar kommunens budget och verksamhet.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och dess ledamöter är direkt utsedda av medborgarna. Kommunfullmäktige i sin tur bestämmer vilka politiker som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna.

Under de politiska organen finns en rad förvaltningar med tjänstemän, som ansvarar för olika områden. Det är förvaltningarnas uppgift att inför kommunens politiker lägga fram förslag till beslut, samt att verkställa de beslut som politikerna fattar.

Sidan uppdaterad 2014-11-21 av