Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Sälenfjällen i fokus för medborgarlöfte

Malung-Sälens kommun, Destination Sälenfjällen och polisen har kommit överens om insatser som ska säkerställa att den upplevda tryggheten ökar runt områden med stor tillströmning av besökare i Sälen.

Bild, från vänster: Lokalpolisområdechef Rune Lindbom, Charlotte Skott VD Destination Sälenfjällen samt kommunalrådet Kurt Podgorski.

Öka den upplevda tryggheten

För drygt ett år sedan undertecknades ett så kallat medborgarlöfte där Malung-Sälens kommun och polisen kom överens om att öka medborgarnas trygghet genom att gemensamt arbeta för att bland annat minska buskörningen med A-traktorer och terrängfordon i centrala Malung.

Nu har turen kommit till Sälen. Under fredagen undertecknades ett nytt tvåårigt löfte med fokus på Sälenfjällen. Medborgarlöften är ett nytt inslag i polisens verksamhet där det är prioriterat att i högre utsträckning vara lyhörd för vad bland annat kommuninvånarna oroas över när det gäller brottslighet och otrygghet. Löftet är ett sätt att konkretisera samarbetet mellan kommunen och polisen.

Under högsäsong är uppemot 100 000 personer på plats samtidigt i Sälenfjällen. Målet med samarbetet är att öka den upplevda tryggheten genom synlighet av polis och samverkan mellan restaurangägare, ordningsvakter, polis och andra aktörer.

Medborgarlöftet lyfter i ett antal punkter fram aktiviteter som kommer att genomföras under säsongen, bland annat:

  • Fler trafikkontroller för en tryggare i anslutning till Sälenfjällen och på tillfartsvägar.
  • Samverkansmöten mellan polisen och ordningsvakter för att skapa en gemensam lägesbild.
  • Kommunens alkoholhandläggare och polisen kommer att genomföra krogkontroller under säsongen.
  • Utbildningar genomförs i så kallad ansvarsfull alkoholservering samt kring narkotikaproblematiken.
  • Samverkansforum där polis, räddningstjänst, vårdcentral, ambulans samt näringslivet träffas reglebundet för att utbyta information och erfarenheter.

Medborgarlöftet gäller för två säsonger, 2016-2017 och 2017-2018, och kommer att följas upp och utvärderas efter varje säsong.

Ta del av Medborgarlöftet härPDF

Sidan uppdaterad 2016-12-09 av