Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Satsning på förstelärare

Runt om i landet satsar kommuner på att införa tjänster som förstelärare och lektor för att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Regeringens förhoppning är att det från och med hösten 2014 ska det finnas sammanlagt 15 000 karriärtjänster.

Malung-Sälens kommun har i ett första steg satsat på fyra drivna förstelärare som nu arbetat i sina roller sedan årsskiftet. Det är följande personer:

  • Anna Martinsson, Malung-Sälens gymnasieskola
  • Marianne Dahlqvist, Centralskolan
  • Karin Johansson, Ungärde skola
  • Marie Gommel Karlsson, Sälens skola

Samtliga var anställda sedan tidigare i Malung-Sälens kommun och de har alla arbetat en längre tid i kommunen. Under våren har förstelärarna planerat och genomfört studiedagar, arbetat med kollegialt lärande i både arbetslag, skolövergripande och kommunövergripande. De har även tagit emot nyutexaminerade lärare för deras introduktionsår och deltagit i konferenser gällande estetiska lärprocesser.

Nu laddar de fyra förstelärarna upp inför höstens utmaningar och planerar för liknande aktiviteter även nästkommande läsår.

Malung-Sälens kommun har för avsikt att så småningom söka ytterligare förstelärare bland alla duktiga lärare för att skapa fler karriärvägar för lärare!

På bilden från vänster: Gunilla Kapla, för- och grundskolechef, Torbjörn Martinsson, skolchef, Marianne Dahlqvist, centralskolan, Hans Lövgren, gymnasiechef, Anna Martinsson, Malung-Sälens gymnasieskola, Karin Johansson, Ungärde skola och Marie Gommel-Karlsson, Sälens skola. 

Sidan uppdaterad 2014-06-13 av