Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Skolsatsning på naturorienterande ämnen

Sälens skola tillhör dem som arbetar aktivt med den satsning som görs inom skolan på naturorienterande ämnen.


Malung-Sälens kommun har valt NTA som skolutvecklingsläromedel i NO (naturorienterande ämnen).

Projektet startade höstterminen 2012 och löper fram till och med vårterminen 2015 och har kunnat genomföras tack vare cirka 400 000 kronor från Ljungbergsfonden - en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Lärare har genomgått introduktionsutbildning och temaspecifika utbildningar, och projektet vänder sig till 4-5 åringar i förskolan upp till grundskolans klass 9.

NTA består av 20 olika teman – Luft, Vatten, Jämföra och mäta, Fast eller flytande, Förändringar, Balansera och väga, Jord, Fjärilars liv, Från frö till frö, Kretsar kring el, Kemiförsök, Rörelse och konstruktion, Mönster och algebra, Mäta tid, Matens kemi, Flyta eller sjunka, Papper, Magneter och motorer, Banbrytande teknik och Ämnens egenskaper.

Varje tema har cirka 15 uppdrag och man arbetar med att formulera frågeställningar, experimentera för att hitta svar på frågan och sen dokumentera och presentera den lösning man kommit fram till.

4-5 åringarna på förskolorna arbetar med temat Luft och Vatten och grundskolan med övriga teman.

Läs mer om Sälens skolas arbete med NTA temat ”Fjärilars liv”.

Sidan uppdaterad 2014-12-27 av