Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Snöröjningen i kommunen

Trafiksäkerheten i kommunen ska vara hög för alla grupper av trafikanter även under vinterhalvåret. Det är mängden trafik på gator, vägar och gång- och cykelbanor som styr hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning.

Prioritering

Framkomligheten är viktig, inte minst för näringslivet. När snöröjningen sätter igång så börjar vi med att ploga bort snön från de mest trafikerade gatorna och trottoarerna, därefter jobbar vi oss vidare med bostadsområden och smågator.

Prioriterade GC-banor (gång - och cykelbanor)

 • Grönlandsvägen mellan Mobyvägen och Lisagatan
 • Lisagatan mellan E45/E16 och Thorolfsvägen
 • Storgatan mellan förskolan Ekorren och vårdcentralen
 •  Sandbäcksvägen
 • Beryllstigen

Prioriterade trottoarer

 • Grönlandsvägen mellan Lisagatan och E45/E16
 • Lisagatan mellan Lisaringen och E45/E16
 • Lisagatan mellan Thorolfsvägen och E16/66
 • Storgatan mellan vårdcentralen och Västra Bangatan
 • Västra Bangatan mellan gångbro och Lisagatan
 • Åspervägen
 • Postgatan mellan Lisagatan och Grönlandsvägen
 • Hantverkargatan
 • Blomstervägen mellan Hantverkargatan och "rundslingan"
 • Bärstigen
 • Västra Kvartersgatan
 • Backbyvägen mellan Gråbergsvägen och Åsbyvägen

Prioriterade gågator

 • Lisagatan mellan Postgatan och Lisaringen

Övriga trottoarer snöröjs i samband med snöupplastningen.

Ansvarsfördelning

På gator och vägar inom Stadsplan, företrädelsevis centrala Malung, ansvarar kommunen för snöröjning och halkbekämpning. Europa-, Riks- och Länsvägarna i kommunen sköts av Trafikverkets entreprenör. Utanför stadsplanelagt område är det vägföreningar som sköter väghållningen.

Sidan uppdaterad 2015-01-15 av