Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Söker lägenheter till asylsökande

Migrationsverket söker lägenheter till asylsökande

Med anledning av den rådande flyktingsituation önskar Migrationsverket komma i kontakt med dig som vill hyra ut boende som kan erbjudas asylsökande. I första hand är Migrationsverket intresserade av lägenheter, i andra hand av kollektiva boenden med minst 30 platser.

Med kollektivt boende menas exempelvis pensionat, vandrarhem eller före detta studentboende med sovrum för två personer eller fler. Det är viktigt att boendet är beläget i en tätort alternativt har goda bussförbindelser.

Upphandlingen av privata boenden sköts av Migrationsverket, men Malung-Sälens kommun har åtagit sig att sammanställa alla intresseanmälningar. Om du som fastighetsägare anmäler ditt intresse till Malung-Sälens kommun hjälper vi dig vidare till Migrationsverket, samtidigt som du underlättar för oss i arbetet med planeringen av kommunens service.

Intresserad?

Kontakta i så fall Malung-Sälens kommun

Telefon: 0280-181 00

E-post: asylboende@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2015-10-27 av