Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Starkt stöd för räddningschefen

En enskild person vid brandstationen i Transtrand framförde kränkande omdömen mot kommunens räddningschef i ett inslag som sändes i SvT Gävledala. Politiker i Malung-Sälens kommun ställer sig bakom räddningschefen och uttrycker sitt fulla förtroende för honom.

Sveriges Television Gävledala sände i går ett inslag där en enskild person vid brandstationen i Transtrand riktar förklenande kritik mot räddningschefen i Malung-Sälens kommun. Enligt inslaget ska ett brev med en misstroendeförklaring ha skickats till bland annat politiker i kommunen med krav på räddningschefens avgång.

Politiker i kommunen reagerar mot att kritiken riktas mot en enskild tjänsteman som endast har att verkställa det politiska beslut som tagits.

- Vi har fullt förtroende för vår räddningschef Per Hampus, säger kommunalrådet Kurt Podgorski och räddningsnämndens ordförande Jan Jespersen.

Malung-Sälens kommun har tre brandstationer: Malung, Transtrand och Sälen. Stationen i Transtrand har åtta deltidsbrandmän, varav fyra förmän. Enligt inslaget i SvT är det förmännen som står bakom brevet.

Räddningsnämnden har föreslagit en omorganisation av verksamheten i Transtrand, vilket nu är föremål för fackliga förhandlingar. Utspelet görs alltså mitt under pågående förhandlingar och kommunens uppfattning är att dessa bör skötas vid förhandlingsbordet och inte via media.

Räddningsnämndens förslag innebär att brandstationen i Transtrand utrustas med två stycken så kallade första insats-bilar. I dag finns det en sådan välutrustad bil i Sälen och en i Transtrand (kostnaden för varje bil ligger på cirka en miljon kronor). Brandstationen ska även utrustas med en flyttbar tank som kan hakas på en lastbil. Detta ersätter den tankbil, vilket kräver att föraren har rätt körkortsbehörighet, som idag finns på stationen. Det handlar alltså om nyinvesteringar på över en miljon kronor och en i övrigt oförändrad budget för verksamheten.

En sådan här lösning – ett upplägg som används av flera kommuner, bland annat i Vansbro – innebär att rekryteringen av deltidsbrandmän underlättas. Det bor idag drygt 500 personer i Transtrand, och kraven på en deltidsbrandman, förutom vissa fysiska krav, är följande:

  • Ett stort personligt intresse.
  • Personen ska ha ett ordinarie arbete och arbetsgivaren ska vara villig att låta personen lämna sin arbetsplats vid behov av en utryckning.
  • Personen ska bo i närområdet.

Kommunen har bland annat via annonser, sociala medier och kommunens hemsida sökt fler deltidsbrandmän till stationen i Transtrand då en fungerande räddningstjänst med tankbilar behöver en bemanning på tolv personer. Förutom sökande som inte uppfyller kraven ovan har intresset tyvärr inte varit så stort.

Räddningsnämndens förslag att i stället satsa på två stycken första insats-bilar som brandmän i beredskap kan parkera vid bostaden och arbetet innebär att de snabbt kan rycka ut vid larm utan att först åka in till brandstationen, hoppa in i tankbilen och därefter åka ut på ett larm. Satsningen på första insats-bilar innebär att det vid en brand kan den förhoppningsvis kvävas i ett tidigare skede och att livsuppehållande åtgärder kan sättas in tidigare vid exempelvis olyckor. Satsningen på första insats-bilar innebär ett behov av åtta personer i Transtrand. Upptagningsområdet för rekrytering av deltidsbrandmän kan med investeringar i första insats-bilar i Transtrand och Sälen även utvidgas till områden utanför Transtrand.

Mot bakgrund av detta känns påhoppet och de kränkande omdömen som en enskild person framför i Sveriges Television Gävledala mot kommunens räddningschef som mycket olustigt.


Sidan uppdaterad 2014-05-16 av