Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Stark utveckling av företagsamheten

Malung-Sälen är Dalarnas mest företagsamma kommun. Dessutom har företagsamheten i kommunen vuxit snabbare än befolkningen under året som gått.

Årlig mätning av Svenskt Näringsliv

Varje år undersöker Svenskt Näringsliv om antalet företagsamma personer – det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling – ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker.

Det som känneteckna en kommun med en hög andel företagsamma är framförallt en avsaknad av ett fåtal dominerande arbetsgivare. Näringslivet i dessa kommuner är istället diversifierat med inslag av många småföretag.

Motsatsen, skriver Svenskt Näringsliv i årets rapport, gäller naturligtvis för de kommuner där företagsamheten är svag i relation till befolkningen. I denna kategori hittas främst bruks- och industriorter med en elle två stora industriella arbetsgivare. Även kommuner med ett stort inslag av offentlig sektor har också ofta en relativt låg andel företagsamma.

Precis som i Svenskt Näringslivs föregående års mätning är det Malung-Sälen som är Dalarnas mest företagsamma kommun. Dessutom har företagsamheten i kommunen vuxit snabbar än befolkningen under året som gått. Andelen företagsamma har ökat från 16,2 till
16,5 procent.

Malung-Sälens kommun har även länets högsta företagsamhet bland de yngre personerna medan Rättvik har den högsta företagsamheten bland kvinnorna.

Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2015-03-10 av