Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Vattenläcka i Malung lokaliserad

    Uppdatering om vattenläckan i Malung. Läs mer

Tipsa

Stort intresse för babysim

En mycket uppskattad aktivitet på Skinnarbadet i Malung är babysim. Babysim är ett lättsamt och trevligt sätt att umgås med sitt barn i vattnet på barnets villkor.

Lättsamt sätt att umgås med sitt barn

En mycket uppskattad aktivitet på Skinnarbadet i Malung är babysim.

Babysim är ett lättsamt och trevligt sätt att umgås med sitt barn i vattnet på barnets villkor. Det sker dock på föräldrarnas ansvar och under ledning av en godkänd instruktör.

Babysim ska vara en rolig och mysig stund i vattnet och man får aldrig tvinga barnet till något. Genom lek, sång och gemensamma övningar i vattnet utvecklas barnets olika sinnen och motorik.

Barn kan ta sig fram i vattnet mycket tidigare än på land. Detta ger barnet en känsla av frihet. På simmet lär man barnen att själva hålla andan under vattnet. Detta gör att både barn och föräldrar blir tryggare om barnet hamnar under ytan. De små barnen har en dykreflex som gör att barnet inte kan få ner vatten i luftvägarna. Genom att hälla vatten över barnets huvud och ansikte, lär barnet sig att själv hålla andan under vattnet. När barnet lärt sig detta har reflexen inte längre någon betydelse.

Även större barn som inte har sin reflex kvar kan lära sig att vara under vatten. De lär sig genom att bubbla, hälla vatten över huvudet, doppa ansiktet successivt och eller genom härmning.

Vattensäkerheten går som en röd tråd genom hela verksamheten. På babysimmet lär man ut självräddande övningar för att barnet bättre ska klara en eventuell vattenolycka.

I stort sett alla barn kan babysimma. Barnet ska vara minst tre månader, väga minst fyra kilo (eller normal viktuppgång) och naveln ska vara läkt innan man börjar bada i bassäng. Barnet ska uppfattas som friskt. Även för barn med handikapp kan det vara mycket bra att babysimma. Rådgör dock alltid med läkare innan bad.

Låter det intressant? Ta gärna kontakt med Skinnarbadet för mer information om vårt babysim.

Skinnarbadet, Lillmogatan 1, Malung

  • E-post: skinnarbadet@malung-salen.se
  • Babysim/Minisim: Kristin, telefon 0280-181 66
  • Babysim/Minisim: Maria Persson, telefon 0280-181 70
Sidan uppdaterad 2016-12-21 av