Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Tack och adjö från det avgående kommunalrådet

Det avgående kommunalrådet Kurt Podgorski vill passa på att tacka alla medarbetare, medborgare, samarbetspartners och näringslivsrepresentanter för ett gott samarbete. Han noterar också att kommunens ekonomi kraftigt förbättrades under 2016.

Kommunalrådet Kurt Podgorski:

"Jag vill tacka alla medarbetare, medborgare, samarbetspartners, näringslivsrepresentanter och andra kontakter utanför kommungränsen som på olika sätt har bidragit till att min kommunalrådstid känns så värdefull. Mitt uppdrag har hela tiden känts spännande, stimulerande och utvecklande, och det hade det inte varit utan alla samtal, dialoger, diskussioner och berikande kontakter jag har haft med så många olika människor.

Sedan 2003, då jag började i Kommunstyrelsen, har jag fått vara med om både med- och motgångar, och ingen dag har varit den andra lik. Jag ska inte göra någon summering nu, det får jag ägna något av pensionärstiden till, men ständigt återkommande frågor har varit befolkningsutvecklingen och ekonomin. Därför är det glädjande att konstatera att vi nu 2 år i rad har fått en ökad befolkning, och därmed ökade inkomster. Preliminära bokslutssiffror för 2016 visar också att vi har fått ett brott i kostnadsökningarna med 6-7 miljoner och detta blir spännande att analysera.

År 2016 innebär en remarkabel förbättring av ekonomin, och detta gör att nödvändiga besparingar i driftekonomin blir lättare att genomföra. 2016 års resultat gör det möjligt att börja återställa tidigare underskott, vilket också känns mycket bra. Intresset för vår kommun från företag och privatpersoner är större nu än vad jag någon gång upplevt förut. Vi har det senaste året sålt många tomter som har gett ett välkommet tillskott i kommunkassan och investeringsplanerna i vårt näringsliv är imponerande. Det finns all anledning att se mycket positivt på framtiden.

Med dessa ord vill jag än en gång tacka alla som har bidragit till att mitt uppdrag som kommunalråd hela tiden har varit så roligt."

Fredagen den 31 mars blir det Öppet hus med avtackning av Kurt Podgorski. Läs mer här.

Sidan uppdaterad 2017-03-31 av